Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Mối gắn

Giải pháp hàn cho kim loại ô tô
Mặt bích là cạnh của tấm kim loại được liên kết bằng nhau bằng cách uốn cạnh của một tờ trên cạnh của một khác, và sử dụng một hạt trực tuyến hoặc vòng xoắn hạt của keo để niêm phong các kim loại kẹp.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Top