Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Kiến trúc cửa sổ

Thiết bị giải pháp để tạo ra một làm kín thứ cấp trên kính cách điện.
Trong sản xuất kính cách nhiệt, một con dấu thứ cấp tạo ra một con dấu mạnh mẽ, bền hơn. Theo thời gian, nó thích ứng với sự giãn nở và co lại trong không gian và kính.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Top