Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Bộ lọc

Thiết bị xử lý chất kết dính để gắn các bộ phận của bộ lọc vào các bộ phận lắp ráp
Bộ lọc được sử dụng trong xe có động cơ (lọc không khí và nhiên liệu), lọc nước công nghiệp, lọc nước sinh hoạt, lọc máu y tế và phòng sạch (bộ lọc không khí). Các nhà sản xuất bộ lọc sử dụng các chất kết dính nhiều thành phần và các hợp chất chậu lên các bộ phận của các bộ phận của các bộ phận liên kết.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Top