Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Quản lý nhiệt

Thiết bị phân phối vật liệu dẫn nhiệt trên bảng mạch in
Quản lý nhiệt là quá trình phân phối vật liệu dẫn nhiệt một thành phần hoặc nhiều thành phần vào bảng mạch in trong các mô đun điều khiển điện tử. Vật liệu dẫn nhiệt dẫn nhiệt ra khỏi bảng mạch in và kéo dài tuổi thọ của module điều khiển.

Các phương tiện phân phối, thường có độ nhớt cao và silicone, có chứa chất mài mòn dẫn nhiệt. Khối lượng phân phối thường khoảng từ 1 đến 50 cc.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Top