Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Trộn hỗn hợp nhựa

Thiết bị dùng cho nhựa tổng hợp và phân phối nhựa nóng chảy
Nhu cầu về vật liệu composite tiên tiến đang tăng lên trên phạm vi toàn cầu. Quá trình phân phối nhựa chậm, thủ công ngày hôm qua có thể hạn chế nhu cầu công suất mới và các yêu cầu về công suất mới.

Máy bơm định lượng của Graco, cả ở môi trường xung quanh lẫn nóng, có thể được sử dụng với các thùng chứa vận chuyển lớn hơn để tỉ lệ chính xác công thức nấu ăn của nhiều loại nhựa vào các quy trình cho vật liệu composite tiên tiến. Nếu nhựa có hiệu suất cao cực kỳ dày ở nhiệt độ môi trường xung quanh, dây chuyền nóng chảy nóng và thiết bị nóng chảy của Graco có thể làm chảy, chuyển và đo các thành phần khi cần thiết.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Top