Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Đúc khuôn RTM

Thiết bị sản xuất khuôn đúc khuôn nhựa (RTM)
Đúc nhựa (RTM) là một quá trình sản xuất khép kín khuôn. Các bộ phận hoàn thiện được thực hiện bằng cách đưa polyester, nhựa vinyl este, nhựa epoxy hoặc polyurethane vào khuôn khép kín có chứa sợi thủy tinh, cacbon hoặc các vật liệu khác.

Có nhiều loại RTM bao gồm RTM truyền thống, RTM lite và quá trình truyền chân không (VIP).

Hiển thị một kết quả duy nhất

Top