Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Cung cấp prepreg

Thiết bị phân phối nhựa hỗn hợp thành sợi
Một vật liệu prepreg là một hỗn hợp các loại nhựa được bảo dưỡng một phần đã được ngâm tẩm trước vào các sợi gia cố bằng cách sử dụng các đường dây hoặc các kỹ thuật quay phim. Graco cung cấp hệ thống bơm xung quanh và hệ thống bơm nước nóng để đưa các màng nhựa trộn trực tiếp vào đầu phủ.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Top