Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Pro Xp

Súng phun tĩnh điện
Súng phun tĩnh điện không khí phun và không khí hỗ trợ cho các ứng dụng công nghiệp
Chúng tôi đã mang nhãn hiệu, súng phun tĩnh điện hiệu suất cao của chúng tôi và làm cho chúng tốt hơn. Chúng nhỏ hơn, nhẹ hơn và được thiết kế để tối đa hoá lợi nhuận của bạn. Có sẵn trong 40, 60 và 85 kV, súng phun tĩnh điện Pro Xp cũng có tùy chọn Round Spray cho khi bạn cần một mẫu hình chuông và phiên bản Độ dẫn điện cao khi bạn có vật liệu điện trở suất thấp.

Showing 1–9 of 10 results

Top