Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Bơm dòng G

Thiết kế linh hoạt giúp giải quyết những thách thức bôi trơn tự động ngày nay
Được thiết kế từ bên trong để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy lâu hơn. Máy bơm dòng G đáp ứng các nhiệt độ thay đổi, đòi hỏi yêu cầu lắp đặt và thay đổi lớp mỡ đầu. Bơm điện của Graco mang lại kết quả cao trong điều kiện ứng dụng thực.

Chọn mức độ kiểm soát mà bạn cần cho các ứng dụng dựa trên dòng hoặc bộ phận phun của bạn.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Top