Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Bảo trì hàng hải và Đóng tàu

Hệ thống EcoQuip chuẩn bị bề mặt cho lớp phủ bảo vệ. EcoQuip làm sạch các mạch mà không làm hỏng chất phủ gel bảo vệ trên sợi thủy tinh. EcoQuip cho ra kết quả hoàn thiện 80 grit, theo Interlux cho biết đó là mẫu neo lý tưởng cho độ bám dính sơn. Không cần chà nhám hoặc tenting.

Nó thậm chí làm việc dưới nước

EcoQuip có thể tháo gỡ và làm sạch bánh răng đang chạy với nhiều năm tăng trưởng và sự sụp đổ của bộ lạc chỉ trong vài phút, so với những giờ cần thiết để hoàn thành công việc tương tự với các hệ thống khác. Công nghệ EcoQuip cho phép các đạo cụ, bánh lái và các miếng trang trí được phục hồi đến độ nguyên vẹn ban đầu mà không bị tháo ra khỏi tàu.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Top