Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Lọc

Thiết bị xử lý chất kết dính để gắn các bộ phận của bộ lọc vào các bộ phận lắp ráp
Bộ lọc được sử dụng trong xe có động cơ (lọc không khí và nhiên liệu), lọc nước công nghiệp, lọc nước sinh hoạt, lọc máu y tế và phòng sạch (bộ lọc không khí). Các nhà sản xuất bộ lọc sử dụng các chất kết dính nhiều thành phần và các hợp chất chậu để gắn kết và các phần tử và vật liệu lọc an toàn vào các cụm.

Thiết bị Graco cho các ứng dụng liên kết lọc được thiết kế để phân phối chính xác, tỷ lệ. Vật liệu cân xứng đúng nghĩa là ít phế liệu, ít công việc, năng suất được cải thiện, thời gian hoạt động tăng lên, năng suất tổng thể tốt hơn và tự tin hơn vào kết quả và chất lượng cuối cùng.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Top