Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Thượng nguồn: khoan và hoàn thành

Hệ thống phun hoá học của Graco có thể được sử dụng cho việc thăm dò, khoan và hoàn thiện, cả ở ngoài khơi và trên bờ. Hệ thống phun hoá học của chúng tôi có thể dễ dàng sử dụng ở những vị trí xa xôi với những động cơ chạy bằng khí nén, vận hành bằng năng lượng mặt trời, và vận hành bằng điện. Thiết bị của Graco là đáng tin cậy, bền và được chế tạo cho những ứng dụng gồ ghề trong ngành dầu khí.

Top