Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Thiết bị sản xuất thượng nguồn cho dầu khí

Bơm tiêm hóa chất và hệ thống định lượng
Việc sử dụng đúng liều lượng các hóa chất tốn kém để giữ cho đầu giếng khoan và đường ống khỏi bị đóng băng và cắm ngay bây giờ có thể được thực hiện dễ dàng hơn bằng cách sử dụng bơm tiêm hóa chất của Graco và bộ điều khiển. Chúng tôi biết ngành dầu khí và xây dựng máy bơm của chúng tôi để chống lại những điều kiện làm việc khắc nghiệt và khắc nghiệt nhất. Bơm phun và hệ thống bơm hóa chất hiện đại của chúng tôi là hiệu quả về chi phí và mang lại giá trị tốt nhất với thời gian ngừng hoạt động và giảm chi phí vận hành.

Top