Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Bơm định lượng hóa chất cho nhà máy lọc dầu

Máy bơm và bộ điều khiển hoá chất của Graco được thiết kế đặc biệt để theo dõi việc sử dụng các hóa chất được phân phát vào các khu vực chính của quá trình tinh chế. Chúng tôi biết bạn thường phải đối mặt với những thách thức với thời tiết khắc nghiệt và điều kiện xa xôi, và chúng tôi đã thiết kế bơm tiêm hóa chất của chúng tôi với các tính năng đáp ứng và vượt quá nhu cầu của bạn. Chúng tôi cung cấp máy bơm năng lượng mặt trời, cũng như máy bơm hóa chất điện và khí nén, tất cả làm giảm ăn mòn và cắm.

Top