Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Dầu & khí đốt tự nhiên

Sản phẩm để di chuyển, đo lường, kiểm soát và phân phối dầu và khí tự nhiên
Graco là nhà cung cấp giải pháp xử lý chất lỏng hàng đầu thế giới. Sản phẩm của chúng tôi di chuyển, đo lường, kiểm soát, phân phối, và áp dụng một loạt các chất lỏng được sử dụng trong thăm dò, sản xuất, chế biến, vận chuyển và lưu trữ dầu khí.

Thành công của công ty được xây dựng dựa trên sự cam kết bền vững của mình đối với sự xuất sắc về kỹ thuật, sản xuất đẳng cấp thế giới và dịch vụ khách hàng vô song.

Trong hơn 85 năm, Graco đã cung cấp cho khách hàng với chất lượng đã được kiểm chứng và công nghệ hàng đầu. Đầu tư liên tục sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp sáng tạo trong tương lai cho các thị trường toàn cầu khác nhau: các công cụ kỹ thuật và tài năng, nghiên cứu và phát triển, thiết bị sản xuất và các thiết bị giúp tạo ra một đường ống dẫn sản phẩm đáp ứng nhu cầu phát triển của khách hàng.

Top