Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Bơm phun hóa chất bằng khí nén

Cho các địa điểm và đường ống tốt
Chống ăn mòn, đóng băng, và cắm
Các bơm tiêm hóa chất bằng khí nén của Graco đáp ứng và vượt quá tiêu chuẩn ngành dầu khí cho hoạt động và độ bền. Bơm hóa học của chúng tôi được thiết kế để làm việc trong môi trường đòi hỏi thiết bị chống cháy nổ và chạy khí tự nhiên hoặc khí nén. Các tính năng khác bao gồm:
• Chi phí xuất túi thấp nhất
• Dễ dàng hoạt động
• Thiết kế cho độ bền

Hiển thị một kết quả duy nhất

Top