Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Thiết bị phun hóa chất

Thiết bị phun hoá chất của Graco được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của ngành công nghiệp dầu khí. Thiết bị của chúng tôi hỗ trợ việc đào tạo và hoàn thiện khoan, cũng như các thiết bị sản xuất; Đường ống trung lưu và nén; Và các nhà máy lọc dầu hạ lưu. Graco là nhà lãnh đạo ngành công nghiệp và những người chuyên nghiệp về thương hiệu nhìn nhận về hiệu suất, độ bền và hiệu quả về chi phí.

Top