Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Thiết bị nóng chảy

Đối với chất bịt kín và Keo
Thiết bị nóng chảy của Graco bao gồm các bộ phận dỡ hàng rời cho chất trám và chất kết dính, và hệ thống phân phối miễn phí của chúng tôi được thiết kế riêng cho ngành bao bì.

Top