Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Thiết bị nổ

Thiết bị nổ mìn EcoQuip của Graco được thiết kế để chuẩn bị làm sạch để chuẩn bị cho các dự án nổ mìn lớn nhất và đòi hỏi khắt khe nhất. Thiết bị nổ mài mòn của chúng tôi tạo ra ít bụi hơn và sử dụng ít nước và vật liệu môi trường hơn các thiết bị phun cát ướt thông thường, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Graco cung cấp một số mô hình EcoQuip được thiết kế cho nhiều năm phục vụ vững chắc.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Top