Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Máy rửa áp suất

Máy ép áp lực Graco được thiết kế để thỉnh thoảng sử dụng để làm vệ sinh cho các công trình công nghiệp. Lựa chọn lớn và đa dạng của máy giặt điện cho phép bạn lựa chọn mô hình thích hợp cho công việc. Từ 2500 PSI đến 4000 PSI 275 bar sản xuất đơn vị, máy ép Graco áp lực được bền, nhiệm vụ nặng nề, và đáng tin cậy.

Top