Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Máy phun sơn mái

Đối với nhà thầu chuyên nghiệp
Các giàn khoan lớn, giàn mái, và máy phun áp lực cao áp – đều được thiết kế với nhà thầu chuyên nghiệp.
Thiết bị phủ lớp Graco được các nhà thầu chuyên nghiệp ưa chuộng hơn. Máy phun sơn mái của chúng tôi được thiết kế để cung cấp độ che phủ, tốc độ dòng chảy, và áp suất cần thiết cho tất cả các ứng dụng phủ mái của bạn. Graco liên tục đầu tư vào công nghệ mới và có máy phun thủy lực mạnh nhất trong ngành. Ngoài ra, gia đình của chúng tôi về thiết bị lớp phủ mái có thể được tùy chỉnh cho mỗi lớp phủ, loại bỏ việc phải mua thêm giàn khoan – tiết kiệm tiền.

Top