Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Dây cuộn

Với đèn LED hoặc huỳnh quang có sẵn, GFCI và gioăng công nghiệp đơn
Dây cuộn có thể thu vào và cuộn ánh sáng cung cấp hiệu suất tuyệt vời trong một thiết kế tiết kiệm không gian
Dây Graco và dây đèn nhẹ giúp tạo ra một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả hơn. Dây cuộn của chúng tôi cung cấp hiệu suất tương tự như bạn mong đợi từ dây chuyền đầy ống cuộn của chúng tôi, cho phép rút dây nhanh, mịn. Khi sàn cửa hàng và không gian trần bị hạn chế, dây Graco cuộn lại dấu chân nhỏ và chiều dài dây tùy chọn sẽ cung cấp giải pháp phù hợp cho hoạt động của bạn.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Top