Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Bơm piston chạy điện

Cho nhựa, gỗ, và hoàn thiện kim loại
Máy bơm dòng trung lưu và máy bơm tuần hoàn sơn điện cao cấp cho phép kiểm soát và hiệu quả.
Bơm sơn điện Graco 2-ball hoặc 4-ball là lý tưởng cho việc hoàn thiện bằng nhựa, gỗ và kim loại, và được sử dụng trong hàng chục ngành công nghiệp để áp dụng nhiều loại vật liệu khác nhau. Tìm đúng bơm piston cho ứng dụng chính xác của bạn.

Top