Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Bơm ống

Bảo trì thấp và không có dấu niêm phong tiếp xúc với khí quyển. Máy bơm piston và bơm piston có độ tin cậy cao sẵn có.
Thiết kế vỏ bọc của Graco loại bỏ các vòng kín cổ điển, mang lại độ tin cậy cao và bảo trì thấp. Chọn từ máy bơm piston và bơm piston phụ thuộc vào vật liệu bạn cần di chuyển.

Top