Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Thiết bị xử lý

Máy bơm màng đôi, bơm nước peristaltic, máy bơm piston và thiết bị làm sạch áp lực cao
Dòng thiết bị xử lý của chúng tôi bao gồm máy bơm màng đôi, bơm nước peristaltic, bơm piston và thiết bị làm sạch áp suất cao cho dung dịch có độ nhớt thấp đến cao cho nhiều ứng dụng hung dữ.

Cần thiết bị vệ sinh? Vào www.graco.com/sanitary để kiểm tra dòng máy bơm vệ sinh thực phẩm của chúng tôi bao gồm máy bơm màng đôi hoạt động bằng điện, bơm truyền pittông, bộ phận bốc dỡ, hệ thống bốc dỡ bin (BES) và các gói làm sạch áp lực cao.

Top